Annonse

NAV

Kategori: Arbeid
Tittel: NAV
Beskrivelse: NAVs hovedoppgave er å bistå arbeidssøkere med å få ny jobb raskest mulig. Aetat tilrettelegger for aktiv jobbsøking, yter personlig oppfølging og veiledning, og kvalifiserer arbeidssøkere.
   
Hjemmeside:
Annonser